Developerské projekty

Developerské projekty

Základem úspěchu developerské společnosti je kvalitní projekt a smluvně ošetřené vztahy s investorem, dodavateli i řádné předání díla s veškerými právními aspekty.

V rámci služeb pro developery a práva nemovitostí zajišťujeme
zejména:

-    právní zastoupení pro jednotlivá správní řízení předcházející
zahájení výstavby (územní řízení, stavební řízení apod.)
-    sepsání smluv před zahájením výstavby: s bankou, smluv
o smlouvách budoucích, smluv o výstavbě, smluv
o vzniku předkupního práva, smluv s dodavateli apod.
-    o kupní smlouvy a převody nemovitostí, zajištění vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí
-    vytvoření a posouzení nájemních a podnájemních smluv
-    založení právnické osoby pro nákup nemovitostí
-    řešení podílového spoluvlastnictví – zrušení a vypořádání
podílového vlastnictví, vypořádání na jednotlivé
bytové jednotky, řešení sporů mezi spoluvlastníky