Náhrada škody na zdraví

Náhrada škody na zdraví

Náhrada škody na zdraví je řešena zejména v případech pracovních úrazů, nemocí z povolání a při úrazech v souvislosti s dopravními nehodami.

Při zajištění právních úkonů v oblasti náhrady škody na zdraví naši právníci řeší:

-    bolestné
-    náhrady za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti i po ní
-    při trvalých následcích náhrady za ztížené společenské uplatnění
-    náhrady za náklady spojené s léčením
-    náhrady za ztrátu důchodu a renty při invaliditě
-    náhrady za věcnou škodu
-    nároky z úrazového či životního pojištění
-    v případě smrtelných úrazů – odškodnění pozůstalých, řešení
výživného pozůstalých, náhrada nákladů pohřebného apod.

Více informací naleznete na:   www.nahradaskodynazdravi.cz