Nemovitosti

Nemovitosti

Právní vztahy týkající se nemovitostí patří k nejrozšířenějším právním vztahům a jsou součástí občanského práva. V posledních letech prochází dynamickými změnami zejména právní úprava nájmu bytu, která je navíc rozdrobena do celé řady právních předpisů.

Specialisté na právo nemovitostí v naší společnosti pro vám zajistí veškeré právní poradenství v oblastech:

-   smlouvy o koupi, prodeji a darování nemovitostí
-   problematiky věcných břemena
-   nájmu bytů a nebytových prostor, ukončení nájemní vztahů
-   katastru nemovitostí – včetně zastupování v řízení před katastrálním     úřadem
-   náhrady škody
-   určení a ochrany vlastnictví