Spory s pojišťovnami

Spory s pojišťovnami

V případě poškození ne vlastní vinou např. při dopravní nehodě nebo při pracovním úrazu má každý nárok na odškodnění. Pojišťovny jako podnikatelské subjekty mají zájem na co nejvyšších ziscích, a proto je v jejich zájmu na pojistném vyplácet co nejméně. Velice často se stává, že po pojistné události vás kontaktuje zástupce pojišťovny a rychle vám nabídne řešení. Důvodem takového rychlého kontaktu je snaha pojišťovny zabránit poškozenému, aby své nároky mohl konzultovat s nestrannou třetí osobou z řad odborníků v oblasti náhrady škody na zdraví.

Naši právní specialisté vám zaručí vyplacení veškerých náhrad od pojišťoven, na které máte právní nárok:
-    za věcné škody
-    při škodě na zdraví
-    za účelně vynaložené náklady (náklady za zapůjčení náhradního
vozidla v případě autonehody, náklady na právního zástupce apod.)
-    za marně vynaložené náklady (např. náklady na uhrazenou
dovolenou, kterou nemůžete v důsledku pojistné události využít
apod.)
Součástí vymáhání odškodnění jsou i náklady na právní zastupování. Z toho plyne, že naše advokátní kancelář pro vás bude pracovat vlastně zadarmo.