fbpx
0

Práva cestujícího letecké dopravy v případě tzv. mimořádných okolností

V našem newsletteru jsme Vás již informovali, že máte v určitých případech nárok na poskytnutí finanční kompenzace v letecké dopravě. Dnes se zaměříme na problematiku s tímto tématem související. Existují totiž určité situace, za kterých jsou letečtí dopravci zproštěni poskytnout tuto kompenzaci – tyto situace označujeme za tzv. mimořádné okolnosti. Jako příklad z praxe lze uvést zrušený či zpožděný let z důvodu stávky, vysokého výskytu sopečného prachu či velmi špatného počasí, které by ohrožovalo bezpečnost letu. V těchto případech zasáhla tzv. vyšší moc, důvod, který ovlivnil zrušení nebo zpoždění letu, zde není na straně dopravce, a proto dopravce není povinen vyplatit cestujícímu kompenzaci – cestující tak nemá nárok na paušální náhradu škody, tedy na dodatečnou finanční kompenzaci za neuskutečněný let, která se pohybuje ve výši 250 až 600 euro v závislosti na délce letu. Letecké společnosti ovšem těchto „liberačních důvodů“ zneužívají ve svůj prospěch a je téměř pravidlem, že uvádějí zrovna tyto okolnosti při zamítnutí Vaší žádosti o poskytnutí kompenzace. Je tedy velice důležité nenechat se odradit a obrátit se na naší advokátní kancelář, která Váš případ objektivně posoudí.

Pokud se však ocitnete ve výše popsané situaci, je zcela namístě mít na paměti i další práva, na která máte nárok – jsou jimi právo na přesměrování letu, odstoupení od smlouvy, právo na ubytování a stravu či právo na dostatečné informace.

Právo na přesměrování a odstoupení od smlouvy 

Cestující, kterému byl zrušen let z důvodu tzv. mimořádných okolností, má podle platných právních předpisů právo volby mezi několika variantami – má právo si vybrat buď přesměrování na nejbližší možný let, nebo odstoupení od smlouvy a vrácení plné ceny letenky, případně vrácení určité poměrné částky z ceny zpáteční letenky. Jak bylo naznačeno v úvodu odstavce, o volbě mezi variantami řešení těchto mimořádných události rozhodne sám spotřebitel – cestující. Je nutné ovšem pamatovat, že pokud si vyberete odstoupení od smlouvy a vyplacení peněz, tak letecká společnost či cestovní kancelář nenese žádanou další odpovědnost a neposkytuje Vám nadále vůbec žádnou pomoc.

U přesměrování na nejbližší možný let je možné, aby Vás letecká společnosti dopravila do cíle i prostřednictvím jiných dopravních prostředků než letadlem – např. vlakem či autobusem. V tomto případě je dobré také vědět, že během čekání na přesměrování má dopravce povinnost péče, tj. poskytnutí ubytování na jednu či více nocí, pokud je toto nutné s ohledem na čas nového přesměrovaného letu.

Právo na stravu a ubytování

Cestující jsou oprávněni i navzdory výjimečným okolnostem způsobených vyšší moci využít všech svých obvyklých práv – mají tak podle evropského nařízení právo na bezplatnou péči, to znamená na stravu, pití a vhodné ubytování. Rovněž mají právo na 2 telefonické hovory, odeslání 2 e-mailových či faxových zpráv.

Právo na informace

Letecké společnosti jsou povinny pravdivě informovat cestující o všech jejich právech a letových řádech, a to písemnou formou.  Jinak jednají proti Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004.

 

Vítězslav Bogač

Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e.mailová schránka nebude zveřejněna. Označené kolonky je povinné vyplnit.