fbpx
0

Novela zákoníku práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo dlouho očekávaný návrh novely zákoníku práce. Cílem je přinést do pracovněprávních vztahů větší flexibilitu a uvolnit tak pravidla v oblasti zkušební doby, ukončování pracovních poměrů nebo doručování. Ministerstvo předpokládá účinnost novely od 1. ledna 2025.

Čtěte Více
0

PREVENTIVNÍ RESTRUKTURALIZACE SPOLEČNOSTI LIBERTY OSTRAVA

Považujeme za důležité upozornit Vás na první případ využití zákona o preventivní restrukturalizaci v praxi. Ostravská společnost Liberty Ostrava a.s. („Liberty Ostrava“) je prvním podnikem, který předložil sanační projekt a který v současné době prochází procesem preventivní restrukturalizace dle nového zákona. Účelem zákona je předejití úpadku a zachování nebo obnova provozuschopnosti obchodního závodu. Včasná a efektivní preventivní restrukturalizace zvyšuje šanci odvrátit úpadek podniku a zachovat jeho další provoz. Pojďme si přiblížit tuto novinku v aplikační praxi.

Čtěte Více
0

Zapomenuté nemovitosti

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na svém webu zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem. Je možné se podívat do seznamu těchto „zapomenutých nemovitostí“ a zjistit, jestli náhodou nepatří Vám nebo někomu z Vašeho okolí. Doporučujeme tento seznam prověřit, jelikož po uplynutí 31. 12. 2023 přejdou tyto pozemky automaticky na stát.

 

Nedostatečně identifikovaného vlastníka má v současnosti stále zhruba 150 tisíc nemovitostí, zejména v oblastech poblíž hranice se Slovenskem, ale i v Praze. O nedostatečnou identifikaci majitele se jedná v případě, kdy nemovitost nemá v katastru nemovitostí zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví), nebo vlastníka v katastru sice zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci.

Čtěte Více
0

Avast dostal pokutu 351 milionů korun za předávání údajů o uživatelích

Česká společnost Avast Software dostala od Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) pokutu 351 milionů korun za neoprávněné zpracování údajů o uživatelích jejího antivirového programu. Podle ÚOOÚ firma po část roku 2019 předávala společnosti Jumpshot některé údaje o přibližně sto milionech uživatelů, které nebyly anonymizované. Pokuta, která je nejvyšší od vzniku úřadu v roce 2000, je pravomocná.

Čtěte Více
0

ZASTŘENÉ AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAS A ZNOVU

Zastřeným agenturním zaměstnáváním resp. zastřeným zprostředkováním zaměstnání ve smyslu § 5 zákona o zaměstnanosti („ZoZ“) se rozumí činnost právnické osoby nebo fyzické osoby, spočívající v pronájmu pracovní síly jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) ZoZ. Těmito podmínkami je zejména držení platného povolení k agenturnímu zaměstnávání vydané Generálním ředitelstvím inspekce práce. Předpokladem pro získání tohoto povolení je mj. zajištění vhodného odpovědného zástupce (na kterého zákon klade poměrně přísné nároky), složení kauce ve výši 500.000,- Kč a zajištění pojištění v zákonem stanovené výši. K dnešnímu dni je v evidenci agentur práce, které jsou oprávněny k zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele (jiné právnické nebo fyzické osoby), evidováno zhruba 1100 subjektů.

Čtěte Více
0

Vládní opatření proti růstu cen pohonných hmot

Vládní balíček opatření proti aktuálně prudce rostoucím cenám pohonných hmot prošel poměrně hladce zákonodárným procesem. Před prázdninami tak došlo k vyhlášení zákonů novelizující zejména zákon o dani z příjmu, silniční dani a dani spotřební. Součástí těchto opatření je zejména zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun a zrušení povinného přimíchávání biosložky do paliv.

Čtěte Více
0

Umění ve formě NFT jako možná investiční příležitost

NFT neboli non-fungible token je jedinečná (svého druhu jediná existující) jednotka určitého souboru dat s unikátním identifikačním kódem, která je spojená s konkrétním digitálním dílem, hudbou, videem nebo jinou informací (podkladovým dílem) a se kterou může být obchodováno na finančních trzích. Zjednodušeně řečeno NFT jsou v podstatě stejné jako jakékoliv fyzické sběratelské předměty, jediný rozdíl spočívá v tom, že mají digitální podobu. NFT obraz si tak nepověsíte doma na zeď, ale uchováváte jej v příslušné digitální složce.

Čtěte Více
0

SMLUVNÍ POKUTA A JEJÍ (NE)PLATNOST

Smluvní pokuta bývá sjednávána pro případ porušení smluvené povinnosti. Jedná se o paušalizovanou náhradu škody, věřitel tedy může požadovat smluvní pokutu, aniž by mu vznikla porušením povinnosti jakákoliv škoda. Při sjednávání smluvní pokuty a její výše však může dojít k situacím, kdy je celé ustanovení o smluvní pokutě neplatné.

Čtěte Více
0

Garantovaná výše ceny při prodeji zemědělských a potravinářských produktů

Tento článek se bude zabývat situací, kdy dodavatel garantuje cenu zemědělských nebo potravinářských produktů svému odběrateli, který má významnou tržní sílu. Tento smluvní vztah je regulovaný zejména zákonem č. 395/2009 Sb., zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití (dále jen „zákon o významné tržní síle“), a má určité limity, které nelze překročit.

Čtěte Více
1 2 3 15