Exkluzivní seminář zaměřený na aktuální téma:

General Data Protection Regulation - GDPR

Seminář je zaměřen na teoretický výklad, ale poskytne Vám i praktické příklady z praxe, zejména z těchto tématických okruhů:

Základní představení GDPR

Seznámení s novou evropskou právní úpravou ochrany osobních údajů, včetně jejich dopadů a nutných opatření, která musí Vaše společnost přijmout do 24.5.2018.

Zpracování osobních údajů

Základní definice, formy a způsoby zpracovávání osobních údajů a novinky, které s sebou přinese „GDPR“.

Ochrana subjektů údajů

Krátký exkurz do základních práv subjektů údajů jako jsou právo na vysvětlení, odstranění závadného stavu.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Jaké subjekty mají povinnost jmenovat pověřence, co musí pověřenec splňovat a další stěžejní otázky týkající se pověřence.

Informace o konání semináře

Těšíme se na Vás

Termín konání:

kontaktujte nás pro individuální termín

Místo konání:

Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o., Na Zábradlí 205/1, Praha 1

Cena:

590,- Kč / os.

MÁTE ZÁJEM ZÚČASTNIT SE WORKSHOPU?

Kontaktujte nás nás na: +420 723 451 166

Semináře Vás provede

Mgr. Marek Kučera, advokát

Vážení klienti a obchodní partneři.

myslím, že každý z Vás se v tomto roce už minimálně jednou setkal se slovem „GDPR“. Za touto zkratkou se skrývá označení pro nové unijní nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (anglicky: General Data Protection Regulation).

Hlavně v posledních několika měsících je okolo GDPR nebývale horko a dle mnohých titulků v mediích by se neznalý čtenář mohl snadno domnívat, že s účinnosti GDPR (25. květen 2018) nastane apokalypsa – tedy alespoň v oblasti ochrany osobních údajů. Onen hysterický tón je způsoben částečně neznalostí, ale zejména tím, že z GDPR se stala nevídaná podnikatelská příležitost pro celou řadu různých „expertů“ a „poradců“, kteří za nemalou úplatou slibují, že za osoby dotčené GDPR jejich problémy spojené s tímto nařízením vyřeší.

Stejně jako jindy i zde ale bude platit skautské „buď připraven“ a každý zodpovědný subjekt, kterého se GDPR dotýká, by měl tomuto předpisu věnovat patřičnou pozornost. Základem je udělat si ve spolupráci s právním poradcem poctivou analýzu a vyhodnotit si, co pro daný subjekt bude GDPR v praxi vlastně znamenat. Pro někoho bude GDPR skutečně znamenat citelnou změnu a znatelný nárůst agendy, pro mnohé se ale zas až tak moc nezmění.

Rád bych Vás tímto srdečně pozval na svůj seminář, ve kterém Vás s problematikou nové právní úpravy osobních údajů seznámil a při této příležitosti Vám rovněž navrhnul možná řešení, jak co nejlépe reflektovat Vaše povinnosti z tohoto institutu vzniklé.