Exkluzivní seminář zaměřený na aktuální téma:

General Data Protection Regulation - GDPR

Seminář je zaměřen na teoretický výklad, ale poskytne Vám i praktické příklady z praxe, zejména z těchto tématických okruhů:

Základní představení GDPR

Seznámení s novou evropskou právní úpravou ochrany osobních údajů, včetně jejich dopadů a nutných opatření, která musí Vaše společnost přijmout do 24.5.2018.

Zpracování osobních údajů

Základní definice, formy a způsoby zpracovávání osobních údajů a novinky, které s sebou přinese „GDPR“.

Ochrana subjektů údajů

Krátký exkurz do základních práv subjektů údajů jako jsou právo na vysvětlení, odstranění závadného stavu.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Jaké subjekty mají povinnost jmenovat pověřence, co musí pověřenec splňovat a další stěžejní otázky týkající se pověřence.

Informace o konání semináře

Těšíme se na Vás

Termín konání:

kontaktujte nás pro individuální termín

Místo konání:

Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o., Na Zábradlí 205/1, Praha 1

Cena:

590,- Kč / os.

MÁTE ZÁJEM ZÚČASTNIT SE WORKSHOPU?

Kontaktujte nás nás na: +420 739 348 665