fbpx
0

Informace k žádosti o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení

V souvislosti s uzavřením škol za účelem zamezení šíření epidemie COVID-19 u mnohých rodičů vzniká nárok na ošetřovné. O tom, jak si o něj může zaměstnanec zažádat, pojednává tento krátký článek.

Na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení lze nalézt potřebný formulář.

Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku – pečující osoba, která pečovala o dítě v době uzavření školy. Pečující osoba vyplněný formulář vytiskne a podepíše, poté jej předá svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů předá místně příslušné OSSZ (v elektronické podobě do datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny místně příslušné OSSZ).

K žádosti není nutné dokládat potvrzení o uzavření školy. Formulář se vyplňuje po skončení kalendářního měsíce. V případě, že bude v dalším měsíci (11/2020) pečovatel opět žádat ošetřovné, tak ve formuláři uvede „žádost navazuje na žádost z předešlého měsíce“ a použije stejné identifikační číslo žádosti jako za první období (10/2020).

Návod, jak formulář vyplnit, naleznete ZDE.

Mějte na paměti, že:

 • Ošetřovné bude vypláceno zpětně a to po celou dobu trvání mimořádných opatření, tzn. od 1. dne potřeby péče o dítě.
 • Nárok na ošetřovné budou mít rodiče při péči o dítě mladší 10 let. Nárok na ošetřovné náleží i při péči o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku a osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.
 • Minimální denní výše ošetřovného je nově stanovená na 400 Kč. A to pro ty, kteří mají plný úvazek, ale výše denní vyplacené částky by byla nižší než tento limit.
 • Kromě zaměstnanců budou mít na ošetřovné nárok také osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud odvádí nemocenské pojištění.
 • Obdobně jako v jarních měsících se rodiče budou moci v péči o dítě neomezeně střídat. Stejně jako na jaře bude platit podmínka, že se nebudou moci střídat v průběhu stejného dne.
 • Nárok na ošetřovné může uplatnit i druhá osoba (rodič, či jiný pečující, který žije ve společné domácnosti s dítětem), která ale musí být účastna nemocenského pojištění.
 • OSVČ budou moci žádat o ošetřovné přes Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v rámci programu Ošetřovné pro OSVČ II.

Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv. ředitelského volna. Konkrétně v týdnu 26. 10. – 1. 11. bude nárok na ošetřovné následující:

 • 26. 10. – 27. 10. ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády,
 • 28. 10. – ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek (pokud by zaměstnavatel za tento den přiznal náhradu mzdy, bude náležet namísto ošetřovného),
 • 29. 10. – 30. 10. ošetřovné nenáleží, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou,
 • 31. 10. – 1. 11. ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend.

Mgr. Tomáš Kubíček, koncipient

Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e.mailová schránka nebude zveřejněna. Označené kolonky je povinné vyplnit.