fbpx
0

Je společnost s.r.o. opravdu za hubičku?

V souvislosti s přijetím nové soukromoprávní úpravy a změnou pravidel pro fungování obchodních společností neboli korporací, médii často kolují informace o tom, jak nová právní úprava zjednodušuje přístup k podnikání. Bez ohledu na množství ustanovení nové právní úpravy, ke kterým v současné době neexistuje jednoznačný výklad a které ve svém důsledku přináší hodně, jen ne jakékoliv zjednodušení, bych se v tomto krátkém příspěvku ráda zaměřila na otázku zmírnění požadavků při založení společnosti s ručením omezeným. Předmětným lákadlem, které je v této souvislosti veřejnosti často předkládáno, je informace, že založit společnost s ručením omezeným nově stojí pouze 1 Kč.

Kouzelným ustanovením, ze kterého autoři této informace vycházejí, je ustanovení § 142 ZOK, podle kterého je minimální výše vkladu do základního kapitálu 1 Kč. Uvolnění povinnosti, která dříve vyžadovala složení základního kapitálu do nově založené společnosti ve výši minimálně 200.000,-Kč, je jistě určitým přínosem. V praxi však ani podle předchozí právní úpravy zakladateli nic nebránilo tomu, aby ihned po zápisu společnosti do obchodního rejstříku základní kapitál společnosti vybral a použil k jakémukoliv účelu – například k  založení dalších společností.  Zapsaný základní kapitál proto prakticky nepředstavoval žádnou záruku ohledně solventnosti společnosti.

Založení společnosti nicméně mimo složení základního kapitálu před i po roce 2014 vyžadovalo další nutné náklady, které již obejít nelze. Těmito náklady jsou zejména odměna notáře za vyhotovení  notářského zápisu o založení společnosti, poplatek za zřízení živnostenského oprávnění, soudní poplatek za provedení prvozápisu do obchodního rejstříku a případně další poplatky např. spojené s prokázáním oprávněnosti užívat sídlo společnosti a další.

Přibližný přehled nutných nákladů při založení s.r.o.:

Odměna notáře za vyhotovení notářského zápisu Minimálně 4000,-Kč bez DPH, liší se dle výše základního kapitálu
Správní poplatek za zřízení živnostenského oprávnění 1000,-Kč
Soudní poplatek za zápis společnosti do obchodního rejstříku 6000,-Kč/ 2700,-Kč při přímém zápisu notářem
Výpis z katastru nemovitostí 100,-Kč za první stranu výpisu a 50,-Kč za každou další stranu

Výše uvedená tabulka ukazuje, že minimálními náklady na založení společnosti s ručením omezeným je částka mezi 7.000,-Kč -10.000,-Kč, podle způsobu zápisu do OR. K těmto nákladům je také nutné připočíst náklady za čas strávený při procesu založení společnosti a následné náklady spojené s vedením účetnictví, podávání pravidelných daňových přiznání a dodržování dalších povinností souvisejících s podnikáním.  Je nicméně nutné upozornit na čerstvě zprovozněnou a dlouho očekávanou možnost přímého zápisu do obchodního rejstříku prováděno notářem, která přináší další  zjednodušení a zlevnění zápisu. Internetová aplikace zajišťující zápis prováděný notáři je funkční od 15. Května 2015. Byť je nově založení společnost s ručením omezeným poměrně jednoduché i finančně přijatelné, s určitými časovými i finančními náklady je nicméně  nutné počítat a není na místě společnost zakládat bezdůvodně. Za zmiňovanou „hubičku“ založení s.r.o. totiž  stále není.

Mgr. Tereza Godalová

Napsat komentář

Vaše e.mailová schránka nebude zveřejněna. Označené kolonky je povinné vyplnit.