JUDr. Petr Plavec, Ph.D.

advokát

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své praxi se věnuje zejména problematice obchodního práva, pracovního práva a práva nemovitostí. Svoje bohaté zkušenosti získal při poskytování právních služeb jak českým, tak významným zahraničním právním subjektům.

Petr Plavec již v průběhu vysokoškolského studia získával své první zkušenosti z významných transakcí při svém působení v mezinárodní advokátní kanceláři Zeiner, Golan, Nir & Partners. V roce 2002 nastoupil do české pobočky mezinárodní advokátní kanceláře WEIL, GOTSHAL & MANGES, která patří k nejvýše oceňovaným advokátním kancelářím v České republice. Petr Plavec působil ve WEIL, GOTSHAL & MANGES až do roku 2005 a počátkem roku 2006 založil společně s Mgr. Zdeňkem Valáškem advokátní kancelář Valášek & Plavec. Od roku 2011 vykonává advokacii v rámci Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o. Jako člen týmu WEIL, GOTSHAL & MANGES se Petr Plavec účastnil řady projektů s mezinárodním přesahem, včetně přípravy a uskutečnění privatizací nejvýznamnějších státních podniků, fúzí a akvizicí nadnárodních společností, emisí cenných papírů apod.

Petr Plavec se věnuje i publikační a lektorské činnosti. V současné době pravidelně odpovídá na právní dotazy čtenářů deníků Mladá Fronta DNES a deníky Vltava Labe Press. V minulosti publikoval v časopisech EKONOM a RELIANT.

Ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky přednášel v roce 2006 pro významné české podniky novou právní úpravu pracovního práva dle nového zákoníku práce.