Mgr. Marek Kučera

advokát

Marek Kučera získal své první zkušenosti v oblasti poskytování právních služeb v právním oddělení jedné z předních českých stavebních společností. Věnoval se převážně obchodnímu právu, zejména obchodním závazkovým vztahům, právu hospodářské soutěže a dále veřejným zakázkám.

Do kanceláře Plavec & Partners nastoupil v květnu 2011, nejprve na pozici právního asistenta a po úspěšném dokončení studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity zde od října 2011 působil jako advokátní koncipient. Od března 2015 již zastává pozici advokáta.

Marek Kučera se zaměřuje především na korporátní právo, závazkové právo, soudní spory, insolvenční právo, občanské právo a pracovní právo.