Mgr. Štěpán Chejn

advokát

13Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Štěpán Chejn započal svoji právní praxi ve středně velké pražské kanceláři zabývající se především občanským a obchodním závazkovým právem, insolvenčním právem, právem obchodních společností a správním právem včetně práva municipálního.

Štěpán se v rámci své předchozí praxe zabýval především vymáháním pohledávek, právem nemovitostí a správním právem, včetně práva životního prostředí.

Do kolektivu advokátní kanceláře Plavec & Partners se zapojil v srpnu 2014, kdy nastoupil na pozici advokátního koncipienta. V roce 2017 úspešně složil advokání zkoušky a doplnil tak náš tým advokátů o dalšího člena.