Mgr. Tomáš Kubíček

spolupracující advokát

Tomáš je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Tomáš započal svoji právní praxi na Ministerstvu spravedlnosti v legislativním odboru, kde se podílel na přípravě právních předpisů v oblasti občanského práva procesního. Do advokátní kanceláře Plavec & Partners se připojil v dubnu 2020, kdy nastoupil na pozici advokátního koncipienta, a od roku 2022 v kanceláři působí jako trvale spolupracující advokát. Tomáš se v rámci své právní praxe zaměřuje především na občanské právo, soudní spory a trestní právo.