Mgr. Zdeňka Voštová (roz. Plavcová)

právník

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a studovala též na Copenhagen Univerzity v Kodani.

Deset let byla součástí právního týmu nadnárodní společnosti ABB v České republice. V její kompetenci byly všechny složky právní agendy mezinárodní společnosti s několika výrobními závody v ČR a více než 3 tisíci zaměstnanci. Podílela se na právní přípravě nejvýznamnějších dodávek technologických celků v energetice a v průmyslu, na zajištění korporátního chodu nadnárodní společnosti, přípravě a řešení běžných obchodních smluv a agendě pracovního práva. Důležitou částí její práce byla i role compliance. V letech 2010 až 2012 pobývala v Kataru, kde byla pověřena založením právního oddělení ABB. Stala se tak součástí právního týmu pro Blízký Východ a Afriku a získala tak mj. zkušenosti s vyjednáváním smluv v multikuturním prostředí.

Za svého pobytu v Kataru rovněž působila jako mentor pro Americkou advokátní komoru v rámci programu zaměřeného na studenty práv. Mezi její další činnosti patří aktivní účast na projektu „Transparency“ vedeném Nordic Chamber of Commerce, jehož cílem je zavedení etických principů a pravidel do firem menší a střední velikosti.

Zdeňka vyniká v oblastech korporátního práva, mezinárodních projektů, pracovního práva a compliance. Mezi její zájmy patří též mediace obchodních sporů, psychologie a všestranný rozvoj osobnosti.

Zdeňka hovoří plynně anglicky.

Specializace:

  • Korporátní právo
  • Právo veřejných zakázek
  • Pracovní právo
  • Compliance
  • Mediace