fbpx
0

NOVÉ POVINNOSTI OHLEDNĚ EVIDENCE DPP

S účinností od 1.7.2024 platí pro zaměstnavatele nové povinnosti vyplývající z tzv. konsolidačního balíčku.

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají zaměstnance na DPP jsou nejpozději do 31.7.2024 povinni přihlásit se do registru zaměstnavatelů u ČSSZ. Od 1.7.2024 je nutné nově hlásit všechny zaměstnance pracující na DPP, a to bez ohledu, zda jsou účastni důchodového pojištění. Od 1.8.2024 je navíc u všech těchto  zaměstnanců nutné hlásit výše jejich příjmů. Hlášení se provádí vždy zpětně k 20. dni měsíce za předchozí měsíc. Přehled jednotlivých povinností je rozepsán níže. Bližší informace je možné dohledat v tiskové zprávě ČSSZ dostupné zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/zmeny-u-dpp-od-1.-7.-2024.

Od 1.1.2025 se očekávají další změny v podmínkách účasti DPP na důchodovém pojištění. O těchto změnách Vás budeme včas informovat.

 

Nové povinnosti zaměstnavatele u DPP od 1.7.2024:

 • Evidence všech zaměstnanců činných na základě DPP:
  • Zaměstnavatelé mají novou povinnost evidovat všechny zaměstnance na dohodách o provedení práce (DPP), bez ohledu na to, zda jim účast na pojištění vznikla nebo nikoli.
  • K evidenci můžete využít ePortál ČSSZ nebo e-Podání.
  • Zaměstnanci budou standardně přihlašováni tak, jak jsou zaměstnavatelé zvyklí. Formulář je dostupný na ePortálu ČSSZ a může být také implementován v mzdovém a personálním SW zaměstnavatele.
  • Již přihlášení zaměstnanci se znovu nepřihlašují.
 • Registr zaměstnavatelů ČSSZ:
  • Povinnost registrovat se jako zaměstnavatel platí pro všechny, kteří zaměstnávají zaměstnance s DPP (bez ohledu na účast na nemocenském a důchodovém pojištění).
  • Přihlásit se do registru zaměstnavatelů ČSSZ je potřeba nejpozději do 31.7.2024. Tiskopis je dostupný na ePortálu ČSSZ.
 • Měsíční hlášení všech zaměstnanců na DPP a výše jejich příjmu:
  • Hlášení se zasílá 1x měsíčně.
  • Prostřednictvím personálního SW nebo ePortálu ČSSZ.
  • Od 1.8.2024 bude k dispozici nové e-Podání VPDPP.
  • Vždy v termínu do 20. dne následujícího měsíce.
  • Poprvé za měsíc červenec 2024 od 1. do 20. srpna 2024.

 

NOVÝ ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

Další změna účinná od 1.7.2024 souvisí s digitalizací veřejné správy a týká se všech zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají cizince, a to nejen cizince z třetích zemí, ale i občany EU.

Od 1.7.2024 budou zaměstnavatelé zaměstnávání cizinců oznamovat Úřadu práce pouze jedním ze těchto způsobů:

  1. Vyplněním formuláře na webu (informační karty či formuláře sdělení).
  2. Odesláním datové zprávy ve formátu XML do datové schránky.
  3. Přímou integrací informačního systému zaměstnavatele s rozhraním MPSV.

Jiný způsob oznámení nebude ze strany Úřadu práce akceptován. Další informace ke způsobu hlášení je možné dohledat na stránkách MVSV zde: https://lnkd.in/e2u8GgD9.

Věříme, že uvedené změny nepřinesou pro zaměstnavatele žádné vážné komplikace či nejasnosti, v případě potřeby o doplňující vysvětlení se na nás nicméně neváhejte kdykoliv obrátit.

Mgr. Tereza Dokoupilová, advokát

Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e.mailová schránka nebude zveřejněna. Označené kolonky je povinné vyplnit.