fbpx
0

Novela zákoníku práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo dlouho očekávaný návrh novely zákoníku práce. Cílem je přinést do pracovněprávních vztahů větší flexibilitu a uvolnit tak pravidla v oblasti zkušební doby, ukončování pracovních poměrů nebo doručování. Ministerstvo předpokládá účinnost novely od 1. ledna 2025.

Změny se týkají zejména nových pravidel pro podání výpovědi z pracovního poměru. Počátek běhu výpovědní doby bude spojen již se dnem doručení výpovědi druhé straně, typicky předáním zaměstnanci či zaměstnavateli. Zaměstnanec tak může být dříve uvolněn pro novou pracovní pozici a zaměstnavatel může na dané pracovní místo přijmout nového zaměstnance v kratším termínu než doposud.

Novinkou je také zkrácení výpovědní doby na jeden měsíc v případě výpovědi dané z důvodu, že zaměstnanec tzv. porušil pracovní kázeň nebo nesplňuje zákonné předpoklady či požadavky zaměstnavatele pro výkon práce. U těchto tzv. „sankčních“ výpovědních důvodů dle § 52 písm. f), g) a h) zákoníku práce bude výpovědní doba činit pouze jeden měsíc.

Jako další novinku vedoucí k flexibilnější práci navrhuje ministerstvo rozvrhování pracovní doby do směn samotnými zaměstnanci. Tato možnost byla dosud výslovně upravena pouze u zaměstnanců pracujících na dálku a návrh flexibilní novely ji rozšiřuje i na zaměstnance vykonávající práci na pracovišti. Podmínkou je uzavření písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. V případě zaměstnanců pracujících na pracovišti bude muset dohoda obsahovat také způsob, jakým zaměstnanec zaměstnavatele seznámí s písemným rozvrhem pracovní doby.

Mezi klíčové změny patří podpora harmonie rodinného a pracovního života pro rodiče malých dětí. Nově zákoník práce umožní zaměstnancům, kteří čerpají rodičovskou dovolenou, vykonávat u téhož zaměstnavatele na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce stejný druh práce, který vykonávali před nástupem na tuto dovolenou. Dále bude zaručen návrat na stejnou pracovní pozici a na stejné pracoviště pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené před dosažením 2. roku věku dítěte. Plánovaná dvouletá garance stejného pracovního místa (tj. stejné židle) by měla výrazně posílit práva zaměstnanců oproti dnešnímu nastavení, kdy nárok na stejné místo platí pouze v případě návratu z mateřské dovolené v případě matek a z rodičovské dovolené maximálně v rozsahu mateřské dovolené v případě otců. Záměrem je podpořit dřívější návrat rodičů do práce a flexibilní čerpání rodičovské dovolené, případně motivovat otce k čerpání rodičovské dovolené.

Jako další se plánuje zakotvit možnost mladistvých ve věku od 14 let vykonávat určité lehké práce v době hlavních letních prázdnin, a to i bez ukončené povinné školní docházky, což poskytne mladým lidem více příležitostí k získání pracovních zkušeností a přivýdělku během letních měsíců. Plánovaná úprava tak může pomoci podnikatelům v letních měsících oslovit více zájemců o práci.

Navrhovanou úpravu budeme sledovat, přičemž v průběhu legislativního procesu nelze vyloučit dílčí změny. O finálním znění nové úpravy Vás budeme včas informovat.

V případě potřeby se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.

JUDr. Mgr. Tomáš Trojan, advokát

Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e.mailová schránka nebude zveřejněna. Označené kolonky je povinné vyplnit.