fbpx
0

Odpovědi do právní poradny IDNES.cz – Schránkové firmy a porušení léčebného režimu

  1. Novela obchodního zákoníku – schránkové firmy

Jsem podnikatel a z důvodu vysokých provozních nákladů jsem se rozhodl zrušit kanceláře, zaměstnanci pracují z domova. Firmu mám oficiálně hlášenou v sídle společnosti, ale tam se fyzicky nezdržuji. Slyšel jsem, že od ledna tak budu muset jako podnikatel doložit, zda toto sídlo vlastním, nebo zda ho má pouze v pronájmu. Nemám ani nájemní smlouvu, jen potvrzení o souhlasu umístění sídla firmy. Je to problém? Komu bych měl dokumenty předkládat, a budu muset s majitelem objektu v budoucnu smlouvu o pronájmu podepsat?

Odpověď:

Ustanovení obchodního zákoníku týkající se sídla podnikatele prošlo za dobu své existence několika (často poměrně výraznými) změnami. Od 1. ledna letošního roku je předmětné ustanovení znovu modifikováno, protože, jak bylo vysvětleno zákonodárcem, bylo třeba jeho znění více přiblížit běžnému pojetí sídla tak, jak je chápáno v zahraničí.

Každý podnikatel (podnikající fyzická i právnická osoba) musí nově mít k zapsaným prostorám právní důvod (např. nájemní smlouvu) jejich užívání po celou dobu, kdy jsou tyto prostory zapsány jako jeho místo podnikání či sídlo (tedy nikoliv pouze v době zápisu). Pokud by tímto právním důvodem podnikatel nedisponoval, tak se vystavuje poměrně vážnému riziku, protože v případě, že by se o této skutečnosti dozvěděl soud (např. z podnětu vlastníka nemovitosti), měl by podnikatele, pokud je právnickou osobou, vyzvat, aby právní důvod užívání sídla doložil nebo aby přemístil své sídlo do prostor, ke kterým právní důvod užívání má a v případě, že tak podnikatel neučiní, může rozhodnout o zrušení právnické osoby a nařídit její likvidaci. Konkrétně v tomto případě, pokud by potvrzení o souhlasu s umístěním sídla firmy pozbylo platnosti, tak existuje reálná hrozba budoucích komplikací. Lze proto doporučit, aby bylo, v situaci pozbytí právního důvodu užívání prostor, v co nejkratší době obstarán nový právní důvod (nájemní smlouva, nový souhlas s užíváním) a tento byl předložen příslušnému orgánu (nejčastěji rejstříkovému soudu nebo živnostenskému úřadu). Souhlas vlastníka s užíváním sídla musí být nově opatřen ověřeným podpisem vlastníka.

  1. Za porušení léčebného režimu vyhazov

Jako podnikatel zaměstnávám deset zaměstnanců v dvousměnném provozu. Nedávno mi onemocněly dvě pracovnice a zůstaly na neschopence. Po několika dnech, když jsem se jedné z nich nedovolal, rozhodl jsem se navštívit ji doma a zjistit, jak dlouhá bude její nepřítomnost v zaměstnání. Doma jsem ji nezastihl a to ani druhý den. Je pravdou, že pokud nyní poruší zaměstnanec pracovní na neschopnosti léčebný režim, může přijít o místo? Dosud snad hrozila jen neproplacená nemocenská, jak mám tedy postupovat?

Odpověď:

Zákoník práce od letošního roku rozšiřuje svůj výčet důvodů, na základě kterých je možné dát zaměstnanci výpověď právě o případ, kdy se zaměstnanec proviní, ovšem musí to být zvlášť hrubým způsobem, proti, zjednodušeně řečeno, stanovenému léčebnému režimu. Zaměstnanec je dle zákoníku práce v době prvních 14 kalendářních dnů (v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů), kdy trvá jeho dočasná pracovní neschopnost, povinen dodržovat zákonem stanovený režim, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržování doby a rozsahu povolených vycházek.

V případě, že by tedy zaměstnanec zmíněným povinnostem nedostál a např. by se zdržoval mimo místo pobytu, tak vzniká zaměstnavateli oprávnění ukončit se zaměstnancem pracovní poměr formou výpovědi. Je nutno ale znovu zdůraznit, že toto právo zaměstnavateli svědčí pouze v případě, že se tak zaměstnanec proviní zvlášť hrubým způsobem, což bude muset prokázat zaměstnavatel a v případě sporu, bude o tom, zdali došlo k porušení zvlášť hrubému, či jen nikoliv, záležet na úvaze příslušného soudu.

JUDr. Petr Plavec, Ph.D., advokát, AK Plavec & Partners, Praha

petr.plavec@ppak.cz, www.ppak.cz

Napsat komentář

Vaše e.mailová schránka nebude zveřejněna. Označené kolonky je povinné vyplnit.