fbpx
0

Odpovědi do právní porady IDNES.cz – mateřská dovolená, výpověď a psychická újma

  1. Mateřská dovolená a podpis nové smlouvy

V dnešní době je moje manželka na rodičovské dovolené a ještě dva roky bude. Její zaměstnavatel jí koncem loňského roku oznámil, že ruší firmu. Jelikož zakládá novou, doručí jí výpověď. Místo výpovědi jí však byla doručena dohoda o rozvázání pracovního poměru, kterou manželka nepodepsala. Zaměstnavatel se chce vyhnout placení odstupného a nabízí při podpisu dohody i podpis nové pracovní smlouvy s již novou společností. Je možné na rodičovské dovolené podepsat novou pracovní smlouvu?

Odpověď:

Zásada smluvní volnosti stran v soukromém právu umožňuje, aby si smluvní strany, samozřejmě v mezích povolených zákonem, ujednaly vzájemná práva a povinnosti takovým způsobem, který jim bude co nejlépe vyhovovat. Z toho důvodu je možné, aby došlo k uzavření pracovní smlouvy i před dobou, ve které má vzniknout pracovní poměr (tedy i v době kdy budoucí zaměstnankyně je na rodičovské dovolené) s tím, že ke vzniku pracovního poměru dojde teprve dnem uvedeným v pracovní smlouvě, jako den nástupu zaměstnance do zaměstnání. Vámi popsaný případ v sobě ovšem skýtá mnohá rizika a úskalí, která by měla být předem vzata do úvahy.

Zákoník práce obsahuje ustanovení, podle kterého dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele (nebo části činnosti zaměstnavatele) nebo k převodu úkolů zaměstnavatele (anebo jejich části) k jinému zaměstnavateli (např. na novou firmu), přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele. Pokud tedy zrušením firmy a založením nové má dojít např. k převedení výroby či poskytování služeb na nový subjekt není důvod rozvazovat pracovní poměr, ani uzavírat nový pracovní poměr, protože k přechodu práv a povinností z pracovního poměru by došlo ze zákona (bližší podmínky jsou stanoveny v ustanovení § 338 a násl. zákoníku práce). Pokud Váš zaměstnavatel zcela ruší firmu a má v úmyslu pokračovat např. v úplně jiném předmětu podnikání pod novou firmou, pak by se výše uvedená ustanovení pravděpodobně neaplikovala. Bez znalosti bližších podrobností to ovšem nemohu kategoricky tvrdit.

Je nutné vzít i v úvahu, že do nástupu do zaměstnání (po skončení rodičovské) nebudete v pracovním poměru. Samozřejmě ukončením pracovního poměru a uzavřením nového riskujete změnu podmínek pracovněprávního vztahu (např. stanovení zkušební doby, v jejímž průběhu Vám zaměstnavatel může dát kdykoli výpověď bez nároku na odstupné, změna mzdových podmínek, změna druhu a rozsahu práce, atd.). Od roku 2012 dochází také ke změně výše odstupného, které bude závislé na trvání pracovního poměru. V tomto směru by uzavření nového pracovního poměru bylo pro Vás opět nevýhodné.

JUDr. Petr Plavec, Ph.D., advokát, AK Plavec & Partners, Praha

petr.plavec@ppak.cz, www.ppak.cz

  1. Výpověď a psychická újma

Nastoupila jsem v novém zaměstnání. Po dvou měsících zkušební doby mě v noci probudila bolest močového měchýře a já se rozhodla jít ten den k lékaři. Když jsem ráno přijela do práce, informovala jsem šéfa o bolestech, že si musím zajít k lékaři hned, a inventuru doděláme poté. Když jsem s návštěvou lékaře naléhala, oznámil mi, že se mnou končí dnešním dnem pracovní poměr a trval na tom, že musím jet ještě podepsat výpověď do 100 km vzdáleného sídla firmy. Cestou jsem nadřízeného opětovně žádala, že potřebuji lékaře, opět mi nevyhověl. Odjela jsem s ním v bolestech do sídla firmy, výpověď ve stresu podepsala. Lékař mě po vyšetření ihned nechal hospitalizovat v nemocnici, protože můj stav byl vážný. Jsem bez práce a riskovala jsem zdraví. Jsem na tom psychicky špatně. Mohu se takovým praktikám nějak bránit, případně, nevztahuje se na mě ochranná lhůta, když jsem v nemocnici?

Odpověď:

Výše popsaná situace působí v určitých bodech velmi nelogicky. Pokud jste stále byla ve zkušební době, může Vám zaměstnavatel pracovní poměru zrušit okamžitě, bez uvedení důvodu a bez Vašeho přičinění. I v případě, že byste již ve zkušební době nebyla, nemůže po Vás zaměstnavatel jakkoli vyžadovat podání, či podepsání výpovědi. Chce-li s Vámi skončit pracovní poměr, může Vám, při splnění výpovědních důvodů, sám podat a doručit výpověď. Je možné se domnívat, že Vámi podepsaný dokument byla ve skutečnosti dohoda o skončení pracovního poměru (jakožto dvoustranný právní úkon, podepsaný zaměstnavatelem i zaměstnancem). K podpisu dohody o rozvázání pracovního poměru Vás však zaměstnavatel nemůže žádným způsobem nutit.

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci, je povinen poskytovat zaměstnancům první pomoc v případech, kdy ji potřebují a je povinen plnit další povinnosti k ochraně zdraví zaměstnance. V tomto případě tedy Váš zaměstnavatel také s největší pravděpodobností porušil své povinnosti, stanovené mu zákoníkem práce.  Hledisko dodržení morálních hodnot, myslím, není nutné komentovat.

Ochranná lhůta se na Vás nevztahuje, protože právní úkon směřující k rozvázání pracovního poměru byl učiněn před jejím počátkem. Byla-li Vám však dána výpověď před počátkem ochranné doby (pracovní neschopnosti), pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení pracovní neschopnosti.

Bez znalosti bližších okolností Vám nemohu sdělit konkrétní způsob obrany. Doporučuji obrátit se s Vaším problémem na advokátní kancelář. Vhodná doporučení Vám také mohou sdělit na příslušném oddělení úřadu práce.

 

JUDr. Petr Plavec, Ph.D., advokát, AK Plavec & Partners, Praha

petr.plavec@ppak.cz, www.ppak.cz

Napsat komentář

Vaše e.mailová schránka nebude zveřejněna. Označené kolonky je povinné vyplnit.