V rámci našich dobročinných aktivit podporujeme renomovanou nadaci Forum 2000

NADACE FORUM 2000

Cílem této nadace identifikovat klíčové problémy lidské civilizace a hledat možnosti jak předcházet konfliktům.

Poslání Fora 2000

Forum 2000 naplňuje odkaz Václava Havla prostřednictvím podpory demokratických hodnot a respektu k lidským právům, rozvoje občanské společnosti a posilování náboženské, kulturní a etnické tolerance.Vůdčím světovým osobnostem, myslitelům a odvážným jednotlivcům ze všech oblastí života poskytuje prostor, kde mohou tato zásadní témata sdílet a otevřeně o nich diskutovat.

V rámci našich dobročinných aktivit poskytujeme NADACI FORUM 2000 právní služby za symbolickou odměnu. Pro tuto nadaci zajišťujeme veškerý právní servis jak pro účely pravidelné roční konference či pořádání dobročinných sbírek, tak i v oblasti běžného provozu a záležitostí týkajících se zákona o nadacích a nadačních fondech.