fbpx
0

PREVENTIVNÍ RESTRUKTURALIZACE SPOLEČNOSTI LIBERTY OSTRAVA KONČÍ

V souvislosti s naším dřívějším příspěvkem Vás znovu informujeme o dění v ostravské společnosti Liberty Ostrava a.s.

Ta byla prvním podnikem, který předložil sanační projekt a procházel procesem preventivní restrukturalizace dle nového zákona o preventivní restrukturalizaci. Nedávno však Krajský soud v Ostravě rozhodnul o úpadku společnosti Liberty Ostrava a.s., která na sebe podala insolvenční návrh.

Cílem společnosti Liberty Ostrava a.s. bylo pomocí nového zákona č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci, který nabyl účinnosti v září loňského roku, iniciovat proces preventivní restrukturalizace a přijmout opatření k nápravě nepříznivé finanční situace.

Dne 13. 6. 2024 však na sebe společnost Liberty Ostrava a.s. podala vlastní insolvenční návrh, který odůvodnila tím, že společností neovlivnitelné okolnosti v mezidobí snížily vyhlídky na úspěšnou realizaci připraveného sanačního plánu pod hranici předvídanou zákonem o preventivní restrukturalizaci. Současně výrazně zesílil i tlak na likviditu společnosti, což vedlo v posledních několika týdnech k nezanedbatelné akumulaci nových pohledávek po splatnosti.

Společnost tak byla spolu s návrhem nucena oznámit, že proces preventivní restrukturalizace ukončuje. Doposud jediná společnost tak proces preventivní restrukturalizace ukončila v samém jeho začátku a vydala se cestou vlastního insolvenčního návrhu. Společnost Liberty Ostrava a.s. tak čeká trnitá cesta náročným procesem insolvence.

Dne 21. 6. 2024 bylo Krajským soudem v Ostravě rozhodnuto, že se zjišťuje úpadek společnosti Liberty Ostrava a.s. Věřitelé tak mají 2 měsíce, aby přihlásili své pohledávky.

Aktuální situace je taková, že mzdy některých zaměstnanců v současné době již vyplácí stát dle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Lze očekávat, že další zaměstnanci budou společně s mnoha věřiteli své další pohledávky ze mzdových nároků přihlašovat do insolvenčního řízení.

Situaci pro Vás budeme i dále sledovat a přineseme Vám důležité informace z této významné kauzy. Dále budeme monitorovat dění na poli ohrožených podniků a budeme Vás informovat o dalších společnostech využívající využívajících preventivní restrukturalizaci dle nového zákona.

V případě potřeby se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.

JUDr. Mgr. Tomáš Trojan, advokát

Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e.mailová schránka nebude zveřejněna. Označené kolonky je povinné vyplnit.