fbpx
0

PREVENTIVNÍ RESTRUKTURALIZACE SPOLEČNOSTI LIBERTY OSTRAVA

Považujeme za důležité upozornit Vás na první případ využití zákona o preventivní restrukturalizaci v praxi. Ostravská společnost Liberty Ostrava a.s. („Liberty Ostrava“) je prvním podnikem, který předložil sanační projekt a který v současné době prochází procesem preventivní restrukturalizace dle nového zákona. Účelem zákona je předejití úpadku a zachování nebo obnova provozuschopnosti obchodního závodu. Včasná a efektivní preventivní restrukturalizace zvyšuje šanci odvrátit úpadek podniku a zachovat jeho další provoz. Pojďme si přiblížit tuto novinku v aplikační praxi.

Cílem společnosti Liberty Ostrava je iniciovat tímto krokem proces preventivní restrukturalizace podle nového zákona č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci („zákon o preventivní restrukturalizaci“), který nabyl účinnosti v září loňského roku. Ten umožňuje přijmout opatření k nápravě situace u podnikatelů čelících finančním obtížím. Jelikož jde o první případ preventivní restrukturalizace, rádi bychom Vám jej přiblížili.

Řízení podle zákona o preventivní restrukturalizaci doposud v českém právním řádu chybělo. Doposud tak bylo jediným preventivním způsobem a možným restartem obchodního závodu využití institutu reorganizace podle insolvenčního zákona. To však s sebou nese zahájení insolvenčního řízení se všemi negativními důsledky, včetně zhoršení reputace podniku, a především veřejnost a transparentnost insolvenčního řízení (tj. veřejně dostupný insolvenční návrh a jeho přílohy a veškerá podání, která mnohdy obsahují citlivé informace).

Je tedy vhodné upozornit, že preventivní restrukturalizace je postupem neveřejným, kdy nejsou zveřejňována ani moratoria sloužící k ochraně podniku. Z tohoto důvodu je tento postup mnohem výhodnější, než se vydat cestou insolvence. Jednou z podmínek aplikace preventivní restrukturalizace je však poctivý záměr, který po celou dobu zkoumá soud. Konkrétní podmínky a detaily jsme připraveni Vám sdělit.

Prvním podnikem využivším nový zákon je zmíněná huť Liberty Ostrava. Ta ve svém plánu i v médiích tvrdí, že nadále zůstává solventní a schopná splnit své závazky. Předložila mj. sanační projekt podle § 9 zákona o preventivní restrukturalizaci a tento byl schválen potřebnou většinou věřitelů. Společnost je dále pod ochranou moratoria, které jí poskytuje efektivní ochranu před věřiteli, kteří mj. nemohou standardním způsobem vymáhat své pohledávky. Sanační projekt stanoví také podmínky pro preventivní restrukturalizaci společnosti, aby mohla pokračovat ve svých obchodních aktivitách jako životaschopný podnik.

Hlavní část výroby Liberty Ostrava od loňského prosince stojí. Většina ze 6 000 zaměstnanců podniku je od té doby doma. Nejdříve pobírali plnou náhradu mzdy, posléze pouze 70 % a v nedávné době se již někteří ze zaměstnanců vrátili do práce.

Jelikož podnik Liberty Ostrava stále prochází neveřejnou preventivní restrukturalizací, kontroluje činnost a hospodaření podniku restrukturalizační správce. Ten reportuje svá zjištění soudu a poskytuje mu podporu při jeho rozhodovací činnosti. Restrukturalizační správce má v rámci své činnosti zákonnou povinnost mlčenlivosti, což rovněž přispívá k ochraně citlivých informací.

Liberty Ostrava opírá restrukturalizační plán o argumentaci, že restrukturalizace bude pro věřitele výhodnější než insolvenční řešení. Pro navrhovanou restrukturalizaci podniku hlasovalo přes 90 procent věřitelů. Těch má podle informací společnost Liberty Ostrava víc než tisíc a dluží jim od stokorun po stamiliony. „V případě prodeje majetku v rámci konkurzu dle restrukturalizačního plánu nelze předpokládat, že realizovaná cena za prodej aktiv z majetkové podstaty bude srovnatelná s tržní hodnotou podniku, což je hlavní argument pro restrukturalizaci. Jak ukazují zkušenosti z dosavadních srovnatelných insolvencí, zpeněžení takto rozsáhlého a komplikovaného souboru majetku je vždy jedinečná operace, při které se nemusí podařit dosáhnout ani zlomku odhadní ceny, neboť okruh potenciálních kupujících je extrémně omezený,“ uvádí Liberty Ostrava v textu záchranného plánu.

Aktuální situace je taková, že společnost Liberty Ostrava je pod ochranou moratoria, které ji chrání před věřiteli, je platné do 22. června.

Situaci pro Vás budeme i dále sledovat a přineseme Vám důležité informace z této zajímavé kauzy a přelomové novinky. Lze očekávat, že množství podniků využívajících preventivní restrukturalizaci poroste. Jejich motivací může být především neveřejnost a efektivnější ochrana podniku, než v případě insolvenčního řízení.

V případě potřeby se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.

JUDr. Mgr. Tomáš Trojan, advokát

Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e.mailová schránka nebude zveřejněna. Označené kolonky je povinné vyplnit.