Soudní spory a arbitráže

Soudní spory a arbitráže

Součástí naší právní praxe je i řešení soudních sporů. Bohaté zkušenosti máme také při mimosoudním řešení sporů a rozhodčím řízení.
Právní služby při soudních sporech obchodněprávních, pracovně-právních, občanskoprávních i jiných sporech zahrnují zejména:

-    Právní rozbor sporu a posouzení předpokládané míry úspěšnosti
v případném soudním řízení.
-    Příprava smluv o narovnání a zastupování klientů v předžalobních
jednáních.
-    Sepsání žalob či opravných prostředků adresovaných soudům,
rozhodčím soudům a správním orgánům.
-    Zastupování klientů před soudy všech stupňů i v rozhodčím řízení.
-    Zastupování klientů ve správních řízeních.