Exkluzivní seminář zaměřený na aktuální téma:

Trestní odpovědnost právnických osob

Seminář je zaměřen na teoretický výklad, ale poskytne Vám i praktické příklady z praxe, zejména z těchto tématických okruhů:

Novela zákona o trestní odpovědnosti PO

Seznámení s novelou zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a jejich dopadů v podobě markantního nárůstu počtu trestných činů přičitatelných právnickým osobám

Přičitatelnost trestného činu

Jaké osoby mohou svým jednáním způsobit trestní odpovědnost firmy?

Sankcionování právnických osob

Druhy trestů, které mohou být uloženy právnickým osobám

Možnost liberace

Jaká firemní opatření musí firma přijmout, aby se mohla „vyvinit“ ze své odpovědnosti?

Informace o konání semináře

Těšíme se na Vás

Termín konání:

kontaktujte nás pro individuální termín

Místo konání:

Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o., Na Zábradlí 205/1 110 00 Praha 1

Cena:

Zdarma

MÁTE ZÁJEM ZÚČASTNIT SE WORKSHOPU?

Kontaktujte nás nás na: +420 723 451 166

Semináře Vás provede

Mgr. Jan Veselý, advokát

Vážení klienti a obchodní partneři,

Možnost trestání právnických osob náš právní řád zná již několik let. Přesto lze toto odvětví označit za stále nové, a to nejen v České republice ale i celosvětově. Tento institut umožňuje zjednodušeně řečeno za trestnou činnost stíhat a potrestat nejen konkrétní fyzickou osobu, která takto jednala, ale souběžně i právnickou osobu, v jejímž zájmu nebo v rámci jejíž činnosti byl trestný čin spáchán.

S účinností od 1.12.2016 začala platit velká novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, která v zásadních ohledech mění pojetí této odpovědnosti a která zejména rozšiřuje okruh trestných činů, pro které lze právnickou osobu stíhat.

Jsem přesvědčen, že za 5 let účinnosti tohoto zákona umí orgány činné v trestním řízení tento nástroj již dobře využívat a tato novela jim určitě otevře dveře pro jeho masivnější využití.

Tímto bych Vás srdečně rád pozval na svůj odborný seminář, ve kterém Vás s tímto právním institutem seznámím, a společně pak budeme moci zabránit hrozbám, který pro Vás představuje.

S úctou,

Jan Veselý, advokát