fbpx
0

Účinnost nového stavebního zákona

Nový stavební zákon, jehož pomyslným cílem je jedno razítko, jedno povolení a jeden úřad se rodil více než dva roky. Zákon má ambiciózní cíl, a to zjednodušit a zrychlit povolování staveb a zkrátit tak nelichotivou délku stavebního řízení v tuzemsku. Nový stavební zákon vstoupil v platnost 19. července 2021, nicméně účinnosti nabývá postupně. Pojďme si pro přehlednost shrnout účinnost jednotlivých oblastí nového stavebního zákona, z nichž některé začnou platit již v příštím roce a některé platí už nyní.

Nový stavební zákon byl podepsán prezidentem republiky dne 15. července tohoto roku a k jeho vyhlášení a publikaci došlo o dva dny později. Proces jeho zrodu nebyl jednoduchý. Přes veškeré problémy provázející jeho přijetí se však nakonec podařilo Poslanecké sněmovně přehlasovat Senát a zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č. 283/2021 Sb.

Vzhledem k platnosti nového stavebního zákona jsou již nyní účinná některá ustanovení, která řeší aktuální problematiku a reflektují plánovanou účinnost nového předpisu.

 

Tzv. superúřad a další nové stavební úřady

Důležitou skutečností je, že nový stavební zákon nenabývá účinnosti jako celek, ale k jeho účinnosti dochází postupně. Důvodem je složitost a komplexnost problematiky a také potřeba vzniku nových úřadů. Právě to je jedním z nejvíce diskutovaných bodů nového stavebního zákona. Příští rok by měl vzniknout diskutovaný „superúřad“, tedy Nejvyšší stavební úřad se sídlem v Ostravě, dále Specializovaný a odvolací stavební úřad v Praze a krajské stavební úřady. Sjednocením státních stavebních úřadů by mělo dojít k vyloučení systémové podjatosti, především riziku zasahování místních samospráv do povolování staveb a tím k jejich zdržování, dále ke sjednocování přístupů v rámci výkladu právních předpisů a zjednodušení povolování staveb. K tomuto by mělo dojít již v příštím roce.

 

Posouzení podaných žádostí o stavební povolení

Pro občany a organizace je důležité, že k plné účinnosti nového stavebního zákona dojde 1. července 2023, kdy naplno nabývají účinnosti veškerá zbývající ustanovení nového stavebního zákona a nové stavební úřady začínají fungovat i pro veřejnost a budou přijímat žádosti. Žádosti podané před tímto datem budou posuzovány podle dosavadních předpisů. Chcete-li zahájit stavební řízení podle starých pravidel, nezbývá Vám již mnoho času.

 

Lhůty v územním plánování

Například se prodlužuje lhůta pro aktualizaci územně plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo zóny, územního plánu obce a regulačního plánu schválených před 1. lednem 2007, a to až do 31. prosince 2028. Dále se nepoužijí ty části platné a účinné územně plánovací dokumentace, které podle nového stavebního zákona nemohou být jejich součástí.

 

Konec stavebních uzávěr

Již od letošního července pozbydou platnosti stavební uzávěry vydané podle předchozího starého stavebního zákona č. 50/1976 Sb., tedy vydané do 31. prosince 2006.

 

Územní rozvojový plán

Je důležité dále zmínit, že územní rozvojový plán vydaný podle stávajícího stavebního zákona se považuje za územní rozvojový plán podle nového stavebního zákona.

 

Co se týká ostatních změn, ty hlavní přijdou sice až v roce 2023, kdy nabyde účinnosti nový stavební zákon jako celek, nicméně stojí za to se na ně připravit již nyní. Vzhledem k rozsahu změn, zřízení nových úřadů a zcela nových postupů ve stavebním řízení lze očekávat především v prvních letech účinnosti nového zákona mnohé komplikace.

Veškeré změny, které tento nový stavební zákon s sebou přinese, budeme i nadále sledovat a budeme Vás následně o nich informovat – nemusíte se obávat, že Vám něco unikne. Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme se v dané problematice zorientovat.

JUDr. Tomáš Trojan, advokátní koncipient

Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e.mailová schránka nebude zveřejněna. Označené kolonky je povinné vyplnit.