Nabídka exkluzivních vzdělávacích seminářů na aktuální právní témata

Vzdělávací workshopy

AKTUÁLNÍ TÉMATA

Workshopy zaměřené na aktuální témata z právní sféry

ŠKOLENÍ ZDARMA

Workshopy nabízíme klientům v rámci našich služeb zcela bezplatně.

PROKLIENTSKÝ PŘÍSTUP

Workshopy jsou šité na míru našim klientům. Nejde nám o to, abyste si přišli poslechnout přednášku, ale zejména abyste si osvojili danou problematiku a odešli s pocitem, že jí rozumíte.

Naši právní specialisté pro Vás pravidelně připravují vzdělávací odborné workshopy, zaměřené na aktuální témata, která se úzce dotýkají Vás, našich klientů. Dbáme na to, abyste se u nás cítili jako doma a mohli se tak soustředit ryze na dané téma. Menší počet účastníků semináře a příjemné prostředí zasedací místnosti s výhledem na Pražský hrad jsou toho pro Vás zárukou

Přehled aktuálních seminářů:

Přednáší: Mgr. Jakub Urbánek

Hlavní cílová skupina: Developeři, stavební firmy

účastnický poplatek: 1000 Kč – splatný na místě konání

 

Seminář zaměřený na vybraná problematická ustanovení smlouvy o dílo, a to primárně pro oblast stavebnictví:

  • forma a minimální obsah smlouvy o dílo a důsledky jeho nedodržení,
  • správné stanovení splatnosti ceny díla, resp. jejích dílčích částí,
  • změna rozsahu plnění a její dopad do ceny a lhůty pro dokončení díla,
  • způsob dokončení a předání díla objednateli,
  • zajištění plnění povinností ze smlouvy o dílo s důrazem na smluvní pokuty, vady stavby a způsob jejich řešení,
  • soudní spory ze smlouvy o dílo.

Přihláška na seminář:


Odpovědná osoba/ přednášející: Petr Plavec

Cílová skupina: Asistentky, office managemet

účastnický poplatek: 500 Kč – splatný na místě konání


Přihláška na seminář:


Odpovědná osoba/ přednášející: Jan Plavec

Cílová skupina: Stavební společnosti

Odpovědná osoba/ přednášející: Marek Kučera

Cílová skupina: Fyzické i právnické osoby

Odpovědná osoba/ přednášející: Petr Plavec

Cílová skupina: Management

Odpovědná osoba/ přednášející: Petr Plavec

Cílová skupina: Management, obchodníci

Odpovědná osoba/ přednášející: Petr Plavec

Cílová skupina: Management

Odpovědná osoba/ přednášející: Petr Plavec

Cílová skupina: Management, HR

Odpovědná osoba/ přednášející: Petr Plavec

Cílová skupina: Management, vlastník

Odpovědná osoba/ přednášející: Petr Plavec

Cílová skupina: Management, HR

Vyberte si z portfolia témat:

Povinnosti statutárních orgánů spojené s insolvenčním řízením a důsledky jejich porušení

Exkluzivní seminář Terezy Dokoupilové nejen pro členy statutárních orgánů a věřitele ve světle novely insolvenčního zákona

Trestní odpovědnost právnických osob

Základní exkurz do problematiky trestněprávní odpovědnosti právnických osob ve světle významné novely zákona z roku 2016.

General Data Protection Regulation

Teoretický i praktický seminář zaměřený na novou evropskou úpravy ochrany osobních údajů, která nabyde účinnosti již 25.5.2018.

Příprava konceptu compliance programu

Praktický seminář navazující na seminář „Trestní odpovědnost právnických osob“ zaměřený na přípravu konceptu etického kodexu

MÁTE ZÁJEM ZÚČASTNIT SE WORKSHOPU?

Kontaktujte nás nás na: +420 723 451 166