fbpx
0

Základní informace ke kontrolnímu hlášení DPH

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká na základě zákona č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Cílem tohoto článku je tento nový institut v českém právu čtenáři v krátkosti představit.

Předně je třeba uvést, že kontrolní hlášení nenahrazuje daňové přiznání, jedná se o institut zcela odlišný, inspirovaný zahraničními právními úpravami (Rumunsko, Španělsko, Slovensko, kde zpočátku působilo kontrolní hlášení poměrně značné problémy, a další). Hlavním cílem zavedení kontrolního hlášení je, jak uvedl na tiskové konferenci dne 22. 12. 2015 ministr financí Andrej Babiš, pomoc v boji proti podvodům na DPH (včetně tzv. karuselových podvodů). Vzhledem k tomu, že se v daňovém přiznání k DPH uvádí toliko součet jednotlivých faktur, není z toho čísla možné zjistit jednotlivé fakturované částky a v případě podezření musí správce daně zahájit zdlouhavou a nákladnou kontrolu. Předpokládá se, že po zavedení kontrolního hlášení dojde ke zvýšení daňových příjmů v řádech miliard korun ročně.

Kontrolní hlášení obecně podávají osoby registrované k DPH v tuzemsku jako plátci daně. Všechny právnické osoby a některé fyzické osoby – měsíční plátci – podávat kontrolní hlášení, a to každý měsíc (zde jen upozorňujeme, že uvedené platí i pokud jsou čtvrtletními plátci DPH), pokud uskuteční zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku či přijmou zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku (pro podrobnosti si zde dovolujeme odkázat na zákon či na webové stránky Finanční správy – www.financnisprava.cz – neboť není v silách tohoto článku vystihnout všechny detaily). Fyzické osoby – čtvrtletní plátci – pak budou kontrolní hlášení podávat čtvrtletně, obojí vždy do 25. dne následujícího kalendářního měsíce výlučně prostřednictvím elektronického podání na elektronickou adresu podatelny správce daně. Není ovšem pravdou, že z důvodu podání kontrolního hlášení bude nutné zřizovat datovou schránku nebo elektronický podpis, neboť dle informací z Finanční správy bude možné kontrolní hlášení odeslat elektronicky a následně toto podání fyzicky ještě dodatečné potvrdit, a to za podmínek uvedených v daňovém řádu a ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení (tj. vždy do 25. dne následujícího kalendářního měsíce).

Zákon též obsahuje sankce za nepodání kontrolního hlášení. Nejvyšší sankcí za nepodání kontrolního hlášení (ani po výzvě) je pokuta 50.000,- Kč, za závažné ztěžování nebo maření správy daní pak lze udělit až pokutu do výše 500.000,- Kč. Ministerstvo financí v současné době pracuje na novele zákona o DPH, dle které se nově zakotví možnost prominutí pokut v případě, že na straně daňového subjektu budou dány ospravedlnitelné důvody. Jak budou tyto „ospravedlnitelné důvody“ definovány, zatím není zcela jasné.

Na závěr bychom ještě rádi upozornili, že od 1. 1. 2016 vzniká dále i povinnost podání přiznání k DPH výlučně elektronickou formou.

Prozatím nezbývá, než se nové právní úpravě přizpůsobit, a kontrolní hlášení pravidelně podávat. Doufejme jen, že proklamovaný cíl, tedy zvýšení výběru částky DPH (snížení tzv. VAT gap), bude sledován, průběžně vyhodnocován, informace zveřejňovány a pokud systém výsledky nepřines, bude zrušen. Jinak se plátce daně asi neubrání myšlence, že stát tak – opět – přenáší další část zátěže při výběru daní na daňové subjekty.

Mgr. Štěpán Chejn,

Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e.mailová schránka nebude zveřejněna. Označené kolonky je povinné vyplnit.