fbpx
0

Zaměstnávání Ukrajinců na území České republiky

Dne 21. 3. 2022 byly přijaty zákony č. 65/2022 Sb. a č. 66/2022 Sb., které pro občany Ukrajiny prchající před válkou přinesly velké množství úlev, které umožňují jejich pobyt a zaměstnání na území České republiky. Zákony byly přijaty v důsledku rozhodnutí Rady Evropské unie, která aktivovala režim tzv. dočasné ochrany, který se automaticky vztahuje na všechny státní občany Ukrajiny, jejich rodinné příslušníky a cizince, kteří měli na území Ukrajiny povolení k trvalému pobytu. Vydaná speciální víza dočasné ochrany jsou vyznačována formou vízových štítků do cestovních dokladů, případně do hraničních průvodek. Ukrajinští státní příslušníci žádají o víza dočasné ochrany na příslušných Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině. Víza mají platnost jednoho roku, nicméně v závislosti na vývoji situace může dojít k jejich prodloužení.

Všichni, kterým byla udělena dočasná ochrana, mají volný přístup na trh práce České republiky a nemusí žádat o pracovní povolení. Pro ukrajinské zaměstnance platí, co se týče zaměstnání, v podstatě stejná práva a povinnosti jako pro ty české. Jedinou podmínkou pro zaměstnání ukrajinských občanů je oznámení pracovní smlouvy na úřadu práce. Zaměstnavatel je povinen informovat o nástupu cizince do zaměstnání příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce, a to nejpozději v den nástupu. Zaměstnavatel je pak povinen do 10 dnů informovat Úřad práce i v případě, že dojde k ukončení zaměstnání, nebo v případě jakékoliv změny pracovního poměru.

Kromě výše uvedené informační povinnosti mají zaměstnavatelé i povinnost evidenční, kdy jsou povinni uchovávat o zaměstnanci údaje v rozsahu § 102 odst. 2 zákona o zaměstnanosti. Zaměstnavatelé by dále měli po dobu 3 let od skončení zaměstnaneckého poměru uchovávat i kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území České republiky.

Pokud jde o sociální zabezpečení, vztahují se na ukrajinské občany stejné předpisy jako na občany České republiky. V případě, že občané Ukrajiny požádají o vízum dočasné ochrany, stanou se okamžikem udělení takového víza účastníky zdravotního pojištění. Zdravotní pojištění za ně hradí Česká republika.

Jak plyne z výše uvedeného, podmínky pro zaměstnání lidí prchajících před válkou na Ukrajině byly v důsledku nově přijatých zákonů značně zjednodušeny. Českým zaměstnavatelům v zaměstnání obyvatel Ukrajiny nebrání žádné větší právní ani administrativní překážky.

Mgr. Jakub Josef, advokátní koncipient

Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e.mailová schránka nebude zveřejněna. Označené kolonky je povinné vyplnit.