Obchodní právo

Obchodní právo

Oblasti podnikání se věnuje zejména obchodní právo, které upravuje majetkoprávní postavení podnikatelů a vztahy vznikající mezi nimi v souvislosti s jejich podnikatelskou činností.

Naše advokátní kancelář nabízí zejména právní úkony v oblastech:

-    prodeje ready-made společností, tj. společností bez podnikatelské
historie připravených k zahájení činnosti
-    založení, správy i zrušení všech druhů obchodních společností
-    fúzí a akvizic, práva výkupu akcií (squeeze-out)
-    zvýšení a snížení základního kapitálu, kapitalizace pohledávek
-    valné hromady a dalších rozhodnutí orgánů společnosti
-   smluv mezi akcionáři (společníky), společností a členy jejích
orgánů
-    zastupování akcionářů (společníků)
-    přípravy obchodních smluv (kupní, o dílo, licenční atd.)
-    obchodního rejstříku