Pomůžeme každému, v každé situaci

KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY

ic_storage_black_24dp_2x

Obchodní právo

Oblasti podnikání se věnuje zejména obchodní právo, které upravuje majetkoprávní postavení podnikatelů…

ic_storage_black_24dp_2x

Nemovitosti

Právní vztahy týkající se nemovitostí patří k nejrozšířenějším právním vztahům a jsou součástí občanského práva

ic_storage_black_24dp_2x

Developerské projekty

Základem úspěchu developerské společnosti je kvalitní projekt a smluvně ošetřené…

ic_storage_black_24dp_2x

Soudní spory a arbitráže

Součástí naší právní praxe je i řešení soudních sporů. Bohaté zkušenosti máme také…

ic_storage_black_24dp_2x

Investiční celky

Nabízíme komplexní právní zastupování v oblasti investičních celků. Naše právní pomoc zahrnuje veškerý servis…

ic_storage_black_24dp_2x

Trestní právo

Naše společnost poskytuje právní služby v oblasti trestního práva zejména ve věcech souvisejících …

ic_storage_black_24dp_2x

Pracovní právo

Pracovní právo se zabývá zejména vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Hlavními prameny…

ic_storage_black_24dp_2x

SVJ a BD

Společenství vlastníků jednotek a bytových družstva obvykle trápí podobný okruh problémů – jde o správ…

ic_storage_black_24dp_2x

Strojírenství

Strojírenství je neustále měnící a vyvíjející se odvětví. Z tohoto důvodu jsou naši advokáti připraveni…

ic_storage_black_24dp_2x

Spory s pojišťovnami

V případě poškození ne vlastní vinou např. při dopravní nehodě nebo při pracovním úrazu má každý nárok…

ic_storage_black_24dp_2x

Daňové právo

Daňové právo je jedním z nejvíc nepřehledných oborů práva v ČR. Do daňového práva nespadají…

ic_storage_black_24dp_2x

Náhrada škody na zdraví

Náhrada škody na zdraví je řešena zejména v případech pracovních úrazů…

ic_storage_black_24dp_2x

Dopravní nehody a povinné ručení

Při dopravní nehodě jde o přímou souvislost s provozem vozidla, které je povinnost…

ic_storage_black_24dp_2x

Spory u ČTÚ

Český telekomunikační úřad rozhoduje ve věcech služeb elektronických komunikací a poštovních služeb…

ic_storage_black_24dp_2x

Vymáhání pohledávek

Možností, jak právní cestou vymoci od dlužníků pohledávky po splatnosti, je více…

ic_storage_black_24dp_2x

Mezinárodní obchod

Naše praxe v poskytováním právních služeb s mezinárodním prvkem spočívá nejen v souvislosti…