Pomůžeme každému, v každé situaci

KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY

Obchodní právo

Oblasti podnikání se věnuje zejména obchodní právo, které upravuje majetkoprávní postavení podnikatelů…

Nemovitosti

Právní vztahy týkající se nemovitostí patří k nejrozšířenějším právním vztahům a jsou součástí občanského práva

Developerské projekty

Základem úspěchu developerské společnosti je kvalitní projekt a smluvně ošetřené…

Soudní spory a arbitráže

Součástí naší právní praxe je i řešení soudních sporů. Bohaté zkušenosti máme také…

Investiční celky

Nabízíme komplexní právní zastupování v oblasti investičních celků. Naše právní pomoc zahrnuje veškerý servis…

Trestní právo

Naše společnost poskytuje právní služby v oblasti trestního práva zejména ve věcech souvisejících …

Pracovní právo

Pracovní právo se zabývá zejména vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Hlavními prameny…

SVJ a BD

Společenství vlastníků jednotek a bytových družstva obvykle trápí podobný okruh problémů – jde o správ…

Strojírenství

Strojírenství je neustále měnící a vyvíjející se odvětví. Z tohoto důvodu jsou naši advokáti připraveni…

Spory s pojišťovnami

V případě poškození ne vlastní vinou např. při dopravní nehodě nebo při pracovním úrazu má každý nárok…

Daňové právo

Daňové právo je jedním z nejvíc nepřehledných oborů práva v ČR. Do daňového práva nespadají…

Náhrada škody na zdraví

Náhrada škody na zdraví je řešena zejména v případech pracovních úrazů…

Spory u ČTÚ

Český telekomunikační úřad rozhoduje ve věcech služeb elektronických komunikací a poštovních služeb…

Vymáhání pohledávek

Možností, jak právní cestou vymoci od dlužníků pohledávky po splatnosti, je více…

Mezinárodní obchod

Naše praxe v poskytováním právních služeb s mezinárodním prvkem spočívá nejen v souvislosti…