Strojírenství

Strojírenství

Strojírenství je neustále měnící a vyvíjející se odvětví. Z tohoto důvodu jsou naši advokáti připraveni nabídnout právní poradenství při běžnému poskytování právní pomoci společnostem z této oblasti, ale zrovna tak i při jejich prodeji, či části podniku.

Stejně tak nabízíme komplexní služby při účasti našich klientů v zadávacích řízeních ve věcech veřejných zakázek nebo jiných výběrových řízeních.