Spory u ČTÚ

Spory u ČTÚ

Český telekomunikační úřad rozhoduje ve věcech služeb elektronických komunikací a poštovních služeb. Zaměřujeme se na poskytování právního poradenství, ať jste již ve sporu s tímto správním orgánem na straně navrhovatele (komplexní vymáhání pohledávek), či na straně odpůrce (účinná obrana proti neoprávněným návrhům).