Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek

Možností, jak právní cestou vymoci od dlužníků pohledávky po splatnosti, je více. Vzhledem k tomu, že velice vysoké procento vymá- haných pohledávek je nakonec řešeno soudní cestou, je velice rozumné ihned v začátcích využít služeb advokáta. S vymáháním dlužné částky není dobré příliš otálet, s postupem času se totiž snižuje naděje na její získání.
Špatným způsobem vymáhaná pohledávka se proto muže stát nevymahatelnou.

Naši právníci vám pomohou s nejefektivnějším řešením tak, abyste svoji pohledávku vymohli co nejdříve. K základním právním úkonům patří:

-    dohoda o uznání závazku a dohoda o splátkách
-    zajištění pohledávek

o    bankovní záruka
o    zástavní právo
o    ručení
o    směnky
o    bianko směnky
o    smluvní pokuta

-    vymáhání pohledávek prostřednictvím soudu