Pracovní právo

Pracovní právo

Pracovní právo se zabývá zejména vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Hlavními prameny pracovního práva v České republice jsou zákoník práce, zákon o kolektivním vyjednávání a zákon o zaměstnanosti.

Naši specialisté pro vás mohou zajistit:

-    přípravu pracovních smluv a přípravu dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr
-    tvorbu manažerských smluv (včetně smluv o výkonu funkce statutárních orgánů)
-    odměňování v pracovněprávních vztazích
-    zajištění pracovních podmínek zaměstnanců v souladu s právními
předpisy
-    tvorbu interních pracovních řádů a směrnic
-    kolektivní vyjednávání a personalistiku
-    rozvázání pracovního poměru (a to i v rámci hromadného propouštění) a řešení problémů s tím spjatých
-    poskytování právního poradenství v souvislosti se zaměstnáváním
cizinců
-    zastupování klientů (jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců) v pracovněprávních sporech
-    problematiku rovného zacházení a zákazu diskriminace